Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

نماذج امتحانات

                    الصف الرابع

التربية الإسلامية اللغة العربية 1 اللغة العربية2 اللغة الإنجليزية الاجتماعيات العلوم الرياضيات
فصل أول فصل أول فصل أول فصل أول فصل أول فصل أول فصل أول
فصل ثان فصل ثان فصل ثان فصل ثان فصل ثان فصل ثان فصل ثان

                           الصف الخامس

التربية الإسلامية اللغة العربية 1 اللغة العربية2 اللغة الإنجليزية الاجتماعيات العلوم الرياضيات
فصل أول فصل أول فصل أول فصل أول فصل أول فصل أول فصل أول
فصل ثان فصل ثان فصل ثان فصل ثان فصل ثان فصل ثان فصل ثان

                          الصف السادس

التربية الإسلامية اللغة العربية 1 اللغة العربية2 اللغة الإنجليزية الاجتماعيات العلوم الرياضيات
فصل أول فصل أول فصل أول فصل أول فصل أول فصل أول فصل أول
فصل ثان فصل ثان فصل ثان فصل ثان فصل ثان فصل ثان فصل ثان
                       الصف السابع    
 التربية الإسلامية لغة عربية1 لغة عربية2 إنجليزي1 إنجليزي2 التاريخ الجغرافيا العلوم الرياضيات
فصل أول فصل أول فصل أول فصل أول فصل أول فصل أول فصل أول فصل أول فصل أول
فصل ثان فصل ثان فصل ثان فصل ثان فصل ثان فصل ثان فصل ثان فصل ثان فصل ثان
                       الصف الثامن    
 التربية الإسلامية لغة عربية1 لغة عربية2 إنجليزي1 إنجليزي2 التاريخ الجغرافيا العلوم الرياضيات
فصل أول فصل أول فصل أول فصل أول فصل أول فصل أول فصل أول فصل أول فصل أول
فصل ثان فصل ثان فصل ثان فصل ثان فصل ثان فصل ثان فصل ثان فصل ثان فصل ثان
                        الصف التاسع    
 التربية الإسلامية لغة عربية1 لغة عربية2 إنجليزي1 إنجليزي2 التاريخ الوطنية الجغرافيا العلوم الرياضيات
فصل أول فصل أول فصل أول فصل أول فصل أول فصل أول فصل أول فصل أول فصل أول فصل أول
فصل ثان فصل ثان فصل ثان فصل ثان فصل ثان فصل ثان فصل ثان فصل ثان فصل ثان فصل ثان